O PZMG

Polski Związek Minigolfa (PZMG), założony w 2021 roku, pełni rolę głównego organu zarządzającego minigolfem w Polsce, podkreślając jego sportowy charakter i reprezentując nasz kraj w Światowej Federacji Minigolfa (WMF). Nasze działania mają na celu nie tylko promowanie minigolfa jako aktywnej formy spędzania czasu, ale również rozwijanie go jako atrakcyjnej i dostępnej dyscypliny sportowej, która przyciąga zarówno amatorów, jak i zawodników na każdym poziomie zaawansowania.

PZMG zrzesza polskie kluby sportowe, wspierając ich działalność i organizując turnieje, które przyczyniają się do wzrostu popularności minigolfa w naszym kraju. W 2024 roku z radością obchodzimy 25. Mistrzostwa Polski, co jest wyrazem trwałej obecności i ciągłego rozwoju minigolfa w polskim krajobrazie sportowym od ponad trzech dekad.

Dążymy do tego, aby minigolf był postrzegany nie tylko jako przyjemna rozrywka, ale również jako sposób na rozwijanie umiejętności fizycznych, koncentracji i zdrowej rywalizacji. Praca PZMG koncentruje się także na edukacji i promowaniu wartości sportowych wśród młodzieży, co stanowi fundament dla przyszłych pokoleń minigolfistów w Polsce.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do naszej społeczności i wspólnego działania na rzecz promowania minigolfa. Niezależnie od Twoich umiejętności, w PZMG znajdziesz miejsce dla siebie. Razem możemy więcej – budujmy przyszłość minigolfa w Polsce!

Skip to content