Skrócone zasady gry

Sportowe zasady gry w minigolfa

 1. W minigolfa gra się piłką i kijem na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Celem gry jest wbicie piłeczki do dołka za pomocą jak najmniejszej liczby uderzeń.
 2.  Każdy gracz uderza piłkę na stanowisku do momentu umieszczenia jej w celu. Na wbicie piłki ma 6 uderzeń. Gdy po tych uderzeniach piłka jeszcze nie będzie w celu, gracz otrzymuje wynik 7 (najwyższy możliwy) i przechodzi do następnego stanowiska.
 3. Rozgrywka odbywa się po kolei na 18 torach wyznaczonych numerami od 1 do 18.
 4. W przypadku rozgrywek indywidualnych na polach wyposażonych w więcej niż 18 torów, można również grać na pozostałych torach (dotyczy to np. pola w Sopocie, Cekcynie itp).
 5. Na danym stanowisku gra jest możliwa wtedy, gdy stanowisko nie jest zajęte przez innych graczy.
 6. Grę na stanowisku rozpoczynamy od ustawienia piłki w obszarze startowym.
 7. Niedopuszczalne jest uderzanie piłki, która zatrzymała się na lub w przeszkodzie.
 8. Na stanowiskach bez czerwonej linii wszystkie uderzenia wykonujemy z obszaru startowego.
 9. Gdy na stanowisku znajduje się czerwona linia postępujemy wg zasad:
  1. jeśli piłka przekroczyła prawidłowo czerwoną linię, kontynuujemy grę w miejscu, gdzie zatrzymała się piłka,
  2. jeśli piłka cofnie się przez czerwoną linię, stawiamy ją w najbliższym obszarze gry od miejsca przekroczenia czerwonej linii,
  3. jeżeli piłka wypadnie z toru po prawidłowym przejściu linii czerwonej ustawia się ją na torze w miejscu, gdzie wypadła, w odległości  cm od bandy,
  4. gdy piłka zatrzyma się w pobliżu bandy lub przeszkody, odstawiamy ją na linię czarną ciągłą prostopadle do bandy lub przeszkody.
 10.  Gra się piłkami i kijem do minigolfa. Dopuszcza się używanie putterów używanych w golfie oraz piłek golfowych posiadających licencję Światowej Federacji Minigolfa.
 11. Na każdym stanowisku wolno grać jedną wybraną przez gracza piłką.
 12.  Piłeczka znajdująca się w grze może zostać poruszona tylko przez wykonanie uderzenia kijem. Nie może być popchnięta ani przesunięta. Może ona być zagrana tylko z nieruchomej pozycji i dotknięta przez kij tylko w momencie uderzenia.
 13. Podczas uderzenia kij należy trzymać oburącz. Uderzenie jest wyprowadzone (liczone), tylko wówczas, kiedy kij dotknie piłeczkę i wprawi ją w ruch.

Poznaj szczegółowe zasady  WMF Rulebook

Chcesz spróbować swoich sił?
Zapisz się na turniej!
Skip to content