Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W sezonie 2017 podczas turniejów Pucharu Polski, oprócz rozgrywek indywidualnych, będą prowadzone także pilotażowe rozgrywki międzyklubowe.

Zgłoszenia klubów

Kluby, które mają zamiar uczestniczyć w rozgrywkach mają obowiązek przesłania pocztą elektroniczną ogólnej listy zawodników do organizatora (Minigolf Club Sopot) do dnia 22.05. W tym sezonie wyjątkowo istnieje możliwość zgłoszenia klubu po pierwszym turniejowym weekendzie, jednak w takim przypadku danemu klubowi nie zostaną przyznane punkty za pierwsze dwa turnieje (13.05 i 14.05). Każdy klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników, ale nie mniejszą od dwóch. Zawodnicy nie mogą znajdować się na listach więcej niż jednego klubu.

Zgłoszenia drużyn

Do chwili rozpoczęcia każdego z turniejów kluby muszą zgłosić do organizatora (pocztą elektroniczną do dnia poprzedzającego turniej lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzania rozgrywek przed rozpoczęciem turnieju w dniu jego rozgrywania) listę zawodników reprezentujących klub w danym turnieju. W skład drużyny wchodzi  trzech zawodników, spośród których przynajmniej dwóch znajduje się na ogólnej liście zawodników zgłoszonej na początku sezonu. Trzecią osobą może być dowolny zawodnik, który bierze udział w danym turnieju i nie jest zgłoszony jako reprezentant innego klubu na dany turniej (może być na liście ogólnej, nie może być w drużynie). Pierwszeństwo w wyborze zawodnika do drużyny ma klub, na którego ogólnej liście znajduje się dany zawodnik.

Klasyfikacja generalna

Do wyłonienia Klubowego Mistrza Polski posłuży klasyfikacja generalna obliczana jako suma punktów z każdego turnieju Pucharu Polski. Punkty będą przyznawane za zajęte miejsca w klasyfikacji klubowej w danym turnieju według następującego sposobu:

·         10 punktów – 1 miejsce,

·         7 punktów – 2 miejsce,

·         5 punktów – 3 miejsce,

·         3 punkty – 4 miejsce,

·         2 punkty – 5 miejsce,

·         0 punktów – brak zgłoszenia klubu na dane zawody.

W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez przynajmniej dwa kluby na koniec sezonu decydują następujące czynniki według wypisanej kolejności:

1.       Liczba zwycięstw w klasyfikacji klubowej w turniejach w sezonie (im więcej tym wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej)

2.       Liczba turniejów, do których klub zgłaszał drużynę (im więcej tym wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej).

3.       Suma punktów (uderzeń) uzyskanych przez zgłoszone drużyny we wszystkich turniejach Pucharu Polski. 

Klasyfikacja klubowa turnieju

Klasyfikację klubową każdego z turniejów Pucharu Polski oblicza się jako sumę wszystkich punktów (uderzeń) trzech zawodników zgłoszonych do drużyny przez dany klub. Im mniejsza suma, tym wyższe miejsce w klasyfikacji klubowej turnieju. W przypadku takiej samej sumy punktów (uderzeń) uzyskanej przez przynajmniej dwie drużyny przyznawane jest miejsce ex aequo w klasyfikacji klubowej turnieju.  

W klasyfikacji klubowej turnieju nie są uwzględniane drużyny, w których przynajmniej jeden zawodnik posiada średnią liczbę punktów (uderzeń) wynoszącą 126. Jest to równoznaczne z nieprzyznaniem punktów do klasyfikacji generalnej.

Opłaty i nagrody

Ze względu na pilotażowy charakter rozgrywek międzyklubowych w sezonie 2017 nie są pobierane opłaty za uczestnictwo klubów w rozgrywkach międzyklubowych. Opłaty mogą jednak zostać wprowadzone przez organizatora w kolejnych sezonach.

Klub, który zwycięży w klasyfikacji generalnej rozgrywek otrzymuje tytuł Klubowego Mistrza Polski w sezonie 2017.

Joomla templates by a4joomla